CAN SAVALL DE PLANILS

0

Nom

CAN SAVALL DE PLANILS

Autor

Període

Siglo XIV - 01/01/1500

Siglo XIX / -

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Can Savall és un casal de planta rectangular amb una torre a banda i banda. Esta construït en pedra volcànica sense escairar. El cos central té teulada a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal; a la planta baixa s'obre un gran arc rebaixat, al primer fis tres finestres i al segon una, totes elles amb la llinda i els brancals formats per grans carreus de pedra. Una de les torres és de planta baixa i dos pisos amb la teulada a dues aigües que segueix el mateix sentit que la del cos central; una fina cornisa separa les dos plantes superiors. L'altre torre està formada per planta baixa i tres pisos i està coronada per merlets; al primer pis s'obre una finestra coronella amb dos arcs trevolats i als dos pisos superiors s'obren dues finestres per nivell amb arc trevolat. També s'obren petites espitlleres.

Deixa un comentari