CAMBRA DE COMERÇ

0

Nom

CAMBRA DE COMERÇ

CASA BRUNET - CAMBRA DE COMERÇ

Autor

Josep M. Vaquer i Urquizu /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Cervantes, 7 Tortosa - Eixample (Baix Ebre)

Descripció

Edifici cantoner de planta baixa i un pis. Presenta dues façanes unides per un xamfrà, on hi ha la porta d'accés amb una voluminosa tribuna a sobre, rematada per una mena d'espadanya amb tres arcs que destaca per sobre del conjunt. La composició, segons eixos centrals de simetria, es desenvolupa ambdues façanes centrades pel xamfrà. Els buits es col·loquen sobre cinc eixos verticals, amb arcs rebaixats a la planta baixa, mentre que el primer pis presenten frontons circulars i balconades amb baranes de ferro artístic. El terrat té barana i remats ornamentals, sobre fris i cornisa. Hi destaca la profusa decoració de caràcter rococó, ornamentació variada que cobreix tots els paraments. A l'interior cal ressaltar l'escala d'accés i el vestíbul il·luminat zenitalment.

Deixa un comentari