CAN SUARI DE LA COMA

0

Nom

CAN SUARI DE LA COMA

Autor

Josep Maria Folch Brossa /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Av. del Rei en Jaume, 36 Cardedeu (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, dos pisos i coberta de dos aiguavessos. De la teulada sobresurt un badalot de secció quadrada tancat per una balustrada. La façana principal té tres eixos de composició vertical i els diferents nivells estan separats mitjançant línies d'imposta horitzontals. A la planta baixa, dues finestres rectangulars flanquegen el portal d'accés, centrat i d'arc escarser; a sobre hi consta la data de 1877. Al pis superior, dues portes ampitadores flanquegen un balcó central amb llosana de pedra i baranes de ferro forjat. A l'últim nivell es torna a repetir la mateixa seqüència, tot i que en aquest cas el balcó central presenta, als seus laterals, finestres amb un petit ampit. Totes les obertures tenen el mateix emmarcament senzill de pedra i, tret de la porta principal d'accés, tenen una estructura rectangular. Corona la façana una cornisa i un muret amb seccions de balustres ceràmics que no permet veure la teulada a peu de carrer.

Deixa un comentari