Goigs del Sant Crist

0

Nom

Goigs del Sant Crist

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Museu Municipal Vicenç Ros

Descripció

Els goigs en honor al Sant Crist de Martorell es cantaven a l'església de Santa Maria de Martorell. La còpia dels goigs que es conserva al Museu Municipal Vicenç Ros data del segle XIX i comença així "Martorell que ab tal tresor le miras condecorat; suglicamvos, Redemptor, perdoneu nostre pecat. En casa Presas trobaren vostra divina figura, y's judica que formaren los angels vostre hermosura; pues sens saber altra autor allí foreu encontrat...(...)".

Deixa un comentari