Fons documental de l'Arxiu municipal

0

Nom

Fons documental de l'Arxiu municipal

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Ajuntament d'Òdena

Descripció

1.- ARXIU DOCUMENTAL L'Inventari de la documentació de l'arxiu municipal descriu 726 unitats d'instal·lació. Està classificada en les seccions i subseccions següents: Fons 1: Fons municipal 1.- Administració general 1.1 Terme municipal (1853/1993) 1.2 Òrgans de govern (1839/1996) 1.3 Alcaldia (1837/1995) 1.4 Secretaria (1884/1995) 1.5 Serveis jurídics (1907´/1992) 1.6 Personal (1900/1995) 1.7 Correspondència (1839/1995) 2.- Hisenda 2.1 Patrimoni (1799/1994) 2.2 Intervenció (1836/1995) 2.3 Tresoreria (1835/1995) 2.4 Fiscalitat (1737/1994) 2.5 Junta municipal d'associats. Juntes i comissions (1845/1976) 2.6 Pòsit municipal (1956/1990) 3.- Proveïments 3.2 Aigües (1955/1988) 3.3 Fires i mercats (1986/1991) 3.5 Escorxador (1949/1990) 3.6 Delegació local de proveïments (1938/1970) 3.7 Juntes i comissions municipals (1941/1954) 4,. Beneficència i assistència social 4.1 Assistència hospitalària (1985/1987) 4.2 Beneficis de pobres (1941/1971) 4.3 Atenció als refugiats i orfes de guerra (1938/1948) 4.4 Subsidi al combatent (1976/1983) 4.5 Assistència social (1955/1989) 4.6 Actuacions contra l'atur (1980/1989) 4.7 Juntes, comissions municipals (1902/1996) 5.- Sanitat 5.1 Cementiri municipal (1976/1980) 5.2 Epidèmies i contagis (1854/1929) 5.3 Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1942/1992) 5.4 Personal facultatiu, cos mèdic municipal. Dispensari (1940/1990) 5.6 Farmàcies (1941/1992) 5.9 Serveis veterinaris (1954/1990) 5.11 Juntes i comissions municipals (1910/1994) 5.12 Control d'abocaments de residus (1975/1990) 6.- Obres i urbanisme 6.2 Planejament i gestió urbanística (1959/1995) 6.3 Obres d'infraestructura (1917/1996) 6.5 Immobles municipals (1942/1992) 6.7 Obres particulars (1935/1993) 6.8 Activitats classificades i obertura d'establiments (1923/1995) 6.9 Promoció de l'habitatge (1944/1946) 6.11 Transport públic de viatgers (1956/1990) 7.- Seguretat pública 7.1 Milícies ciutadanes (1840/1942) 7.3 Passaports, passis de radi (1834/1972) 7.4 Armes (1841/1985) 7.5 Guàrdies jurats (1875/1972) 7.7 Juntes i comissions municipals (1941/1979) 7.8 Permisos de conducció de motocicletes (1961/1963) 8.- Serveis militars 8.2 Quintes (1845/1995) 8.3 Béns subjectes a requisa militar (1948/1969) 8.4 Juntes municipals de reclutament (1970) 9.- Població 9.1 Estadístiques generals de població. Censos (1930/1991) 9.2 Padró municipal d'habitants (1845/1993) 10.- Eleccions 10.1 Eleccions municipals (1866/1991) 10.3 Eleccions de diputats provincials (1877/1971) 10.4 Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1992) 10.5 Eleccions generals (1854/1993) 10.6 Eleccions al Parlament europeu (1987/1989) 10.7 Referèndums i plebiscits (1947/1986) 10.8 Cens electoral (1893/1994) 11.- Instrucció pública 11.1 Guarderia infantil (1976/1992) 11.2 Ensenyament primari (1931/1992) 11.8 Juntes i comissions municipals (1906/1944) 12.- Cultura 12.1 Festes majors (1984/1994) 12.2 Activitats i iniciatives culturals recreatives (1982/1987) 12.4 Monuments historicoartístics (1939/1985) 12.6 Cursos de català (1981/1986) 12.7 Esports (1956/1996) 12.9 Joventut (1981/1991) 12.9 Promoció turística (1996/1970) 13.- Serveis agropecuaris 13.1 Censos agrícoles i ramaders (1865/1990) 13.2 Danys a l'agricultura, plagues del camp (1955/1986) 13.3 Foment forestal (1939/1994) 13.5 Juntes i comissions naturals (1937/1982) 13.6 Prevenció i extinció d'incendis (1962/1989) 13.7 Millora de l'entorn natural (1957/1992) 2.- HEMEROTECA L'arxiu Hemeroteca municipal recull impresos de: -Programes d'actes culturals, festius , esportius, diferents esdeveniments. -Publicacions de premsa municipal. -Òdena, butlletí municipal d'informació. -Batec Odenenc. -L'accent. -Agenda cultural Les fonts d'aquest material han estat : -Les diferents regidories de l'ajuntament. -Les associacions locals. -Donacions de particulars. Els formats del material: -Imprès en paper -Digital en PDF

Deixa un comentari