Les Balmes

0

Nom

Les Balmes

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Camí de les Balmes

Descripció

Les cavitats provocades al guix són avui en dia espais de nidificació importants, la introducció de la vegetació per les esquerdes i l'acció dels agents atmosfèrics han dotat a l'espai d'uns trets naturals singulars a estudiar.

Deixa un comentari