Arxiu municipal

0

Nom

Arxiu municipal

Autor

Període

Siglo XVIII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Ajuntament d'Oristà. Plaça Major, 1. Nucli urbà d'Oristà. Oristà

Descripció

L'arxiu municipal es troba ubicat a l'ajuntament d'Oristà, està situat a la planta baixa de l'ajuntament i al primer pis (secretaria) i la documentació es troba instal·lada amb prestatgeries metàl·liques i classificada en capses de cartró. L'arxiu conserva la documentació administrativa generada pel propi ajuntament des principis del segle XIX fins a l'actualitat: llicències municipals, factures, comptes municipals, padrons, plànols, cadastres, sessions de ple, permisos, llicències i autoritzacions ambientals per les activitats, expedients de plans d'obres i serveis, el cadastre urbà i el registre civil (naixements, defuncions i matrimonis de finals del segle XIX fins a l'actualitat) així com també el fons del jutjat de pau.

Deixa un comentari