Gorg del molí de Galobardes

0

Nom

Gorg del molí de Galobardes

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Sector sud-oest del terme municipal

Descripció

El gorg del molí de Galobardes està situat al costat del molí que li dóna nom, a l'encreuament del riu Bassí amb el rec de la font de la Coromina. Es tracta d'un gorg ample i profund, delimitat a l'oest per roca natural i el mur est de la bassa del molí, al nord per un cingle rocós per sobre el qual passen els dos cursos d'aigua que conflueixen al gorg, a l'est per un marge rocós i al sud per uns murs moderns que protegeixen el molí d'una possible riada. El riu Bassí, arriba al gorg seguint una direcció sud-est, i el rec de la font de la Coromina hi arriba des del nord-est, de manera que es formen dos salts d'aigua separats sobre el gorg, un a cada costat del cingle que envolta el gorg pel nord. Aquest cingle, queda cobert en bona part per vegetació, tant molsa com alguns arbustos. A la part nord-est del gorg, pel corriol que segueix el rec pel cantó oposat al del molí, s'arriba a la font del molí de Galobardes, que compta amb dos dipòsits independents. Aquests dipòsits, situats un parell de metres per sobre del nivell de l'aigua del gorg, s'omplen amb aigua que prové de diferents punts. El dipòsit de l'esquerra, més antic, està construït amb pedra i arrebossat, i queda tancat per diverses lloses de pedra col·locades en diagonal. El dipòsit de la dreta està construït amb totxana i arrebossat i és de majors dimensions.

Deixa un comentari