PLANA AGRÍCOLA CAN SERRAFOSSAR - CAN BALASC

0

Nom

PLANA AGRÍCOLA CAN SERRAFOSSAR - CAN BALASC

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Camí de can Serrafossar, 08191-RUBÍ

Descripció

Es tracta d'una zona d'utilització agrícola de morfologia de vessants suaus, que es troba drenada a la seva part central pel Torrent Fondo (que en aquesta zona rep el nom de torrent de can Balasc). Presenta una bona variabilitat de conreus, amb zones de fruiters i alguna vinya, però, actualment predomina el cereal, en una bona part de la plana- També hi ha algun bosquet residual. Destaca la presència de les masies de can Balasc i can Serrafossar. En definitiva constitueix un espai que mostra els usos tradicionals del territori rubinenc.

Deixa un comentari