BAUMES DEL MOLÍ DE LA CODINA

0

Nom

BAUMES DEL MOLÍ DE LA CODINA

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

zona de Les Ferreres

Descripció

Aflorament geològic i punt d'interès paisatgístic, vegetació de ribera. S'hi troben boixos, feixes, aurons, roures... I, pel que fa a la fauna, teixons, guineus.... Conjunt de grans baumes situades a la riera de les Llobateres, més avall del molí de la Codina. Les baumes estan formades per calcàries coral·lines (fòssils) formades durant l'eocè.

Deixa un comentari