Atles parcel·lari de Sant Feliu Sasserra

0

Nom

Atles parcel·lari de Sant Feliu Sasserra

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Sector central del nucli urbà

Descripció

L'atles parcel·lari es troba conservat a l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra. El seu títol és "Plano geométrico estadístico del distrito municipal de Sant Feliu Sacerra", realitzat pel director de camins veïnals Leandre Pons, l'any 1863. Es tracta d'un llibre de 53 x 65,5 centímetres amb 26 fulls enquadernats amb cartró i tela, separats cadascun per un fina làmina protectora. L'inici consta d'un plànol general de la superfície del terme a escala 1:10.000 dividit per seccions de 100 hectàrees cadascuna. També hi ha representat la relació de l'estat del sòl de cada secció segons unes anàlisis fetes. A continuació es representen les diverses seccions, una per full a escala 1:2.500. En aquestes s'hi reflecteixen els termes de propietat així com també els edificis i les eres, els camins, les rieres, els torrents, etc.

Deixa un comentari