Goigs dels Sants Màrtirs

0

Nom

Goigs dels Sants Màrtirs

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/2000

Tipus

Monument

Direcció

Plaça de la Vila

Descripció

Goigs dels Sants Màrtirs, les relíquies dels quals venera la parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt. Ja que vàreu conquistar / la palma de la victòria, / Protegiu des de la glòria / els devots de Vilassar. // En la ciutat de Caller, / de la illa de Sardenya, / segons vostra vida ensenya, / martiritzats vàreu ser. / Per Jesús vàreu donar / la vostra sang meritòria. / Protegiu... // L'Emperador Constantí, / que dels sants honrava els cossos / per posar-hi els vostres ossos / un gran temple feia allí. / Mes si el temple es va enrunar / no es perdé vostra memòria. Protegiu... // Trobà, amb l'ajuda del Cel, / fent dejunis i pregàries, / vostres urnes funeràries / el bon prelat Esquivel. / Del tresor que va trobar / la certesa és ben notòria. / Protegiu... // A viure-hi cinc anys o sis, / del Virrei com secretari, / una vegada va anar-hi / un bon fill d'aquest país. / De com allí el van honrar / bé en tenim bona memòria. / Protegiu... // Per provar-li el seu amor / el Prelat, amb acte noble, / per enriquir el seu poble / va donar-li un gran tresor. / Vostres cossos li va dar / amb sa virtut protectòria. / Protegiu... // Els marins creient-ho igual, / els duen a Barcelona, / mes de prompte el tro ressona / i es desfà un gran temporal. / La nau aquí va portar / Déu amb força obligatòria. / Protegiu... // El poble en agraïment / a tant alta meravella, / els posa dins la capella / del Santíssim Sagrament. / Gran retaule hi fa daurar / amb relleus de vostra història, / Protegiu... // Com visió que va tenir / Sant Joan una vegada, / amb la vesta immaculada / rodegeu l'Anyell Diví. / Vulgeu-nos també a cantar / la seva eterna victòria. / Protegiu... // Un gran exèrcit formeu / de tota llei de persones, / amb bisbes, noiets, matrones, / i el deixeble Timoteu. / Tots pel Cel vàreu deixar / l'existència transitòria. / Protegiu... // Quan acaba el mes d'abril / fem cada any festes hermoses, / guarnint-vos l'altar de roses / i poncellada gentil. / Flors que toquen vostre altar / tothom en pren per memòria. / Protegiu... // Vostre poder celestial / fa ploure en aquesta terra. / ens protegeix en la guerra / i ens fa sortir de tot mal. / Fins sobre el furor del mar / vostre poder té victòria. Protegiu... // Al que us sigui ben devot / alcanceu-li la bona anyada, / lliureu-lo de pedregada / i del pecat sobre tot. / Sigueu de sa vida el far, / ajudeu-lo quan se mòria. / Protegiu... // Puix rodegen vostre altar / honorant vostra memòria, / Protegiu des de la Glòria / els devots de Vilassar. /// En el temps de Pasqua: / V/.: Preciosa és als ulls del Senyor, al?leluia./ R/.: La Mort dels seus sants, al?leluia./ En altre temps: / V/.: Els sants han trobat la felicitat a la glòria./ R/.: I l'alegria al lloc del seu repòs./ ORACIÓ En el dia de la festa: PREGUEM. O Déu, que cada any ens alegreu amb la solemnitat dels vostres Sants Màrtirs, Pere i els seus companys; feu que tot celebrant els seus mèrits, imitem els seus exemples. Us ho demanem per Crist Senyor Nostre. R/.: Amén.// En altres dies: O Déu, que ens alegreu amb la commemoració dels vostres Sants Màrtirs, Pere i els seus companys; feu que tot celebrant els seus mèrits, imitem els seus exemples. Us ho demanem per Crist Senyor Nostre. R/.: Amén.//

Deixa un comentari