Talús de Can Raimundet

0

Nom

Talús de Can Raimundet

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

La Rierussa a l'alçada de Can Raimundet

Descripció

Al peu de la masia de Can Raimundet, a la llera de la Rierussa, s'observa un talús, com a testimoni geològic únic ,a la conca penedesenca, de la retirada de les aigües marines o transgressió marina succeïda en el Miocè inferior, entre els 16 i 14 milions d?anys. En el tram baix del talús es poden veure les traces d'un entorn propi dels sediments de zones de fondària d?aquest antic mar, ric en llims i argiles i de coloració blava. Mentre que en el tram alt hi trobem elements detritus propis de zones de planures submergides, com en els deltes i estuaris actuals. Podem observar sediments rics amb llims, intercalats amb dipòsits de graves i conglomerats d?un color ocre, testimonis d?un ambient de planura costanera. Aquest registre geològic ha estat estudi de nombrosos treballs geològics per interpretar el paisatge i les diferents pulsacions marines penedesenques.

Deixa un comentari