TORRENT DE LA FONT DEL LLUM

0

Nom

TORRENT DE LA FONT DEL LLUM

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Parc Natural de Montserrat

Descripció

Torrent que neix sobre l'Hort del Malany, a més de mil metres d'altitud de la muntanya de Montserrat. El seu recorregut s'estén des d'un cim de la muntanya, passa sota la carretera BP-1103 i el camí de Can Martorell a Santa Cecília, fins que s'ajunta amb el Torrent de Can Martorell, el qual acaba desembocant a la Riera de Marganell. En total, fins a l'alçada de Can Martorell, el recorregut fa uns 2000 metres, per un territori rocós i molt abrupte. Hi baixa aigua de forma irregular, en èpoques plujoses. El primer tram de torrent té un alt valor natural i paisatgístic.

Deixa un comentari