Avenc Emili Sabaté

0

Nom

Avenc Emili Sabaté

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Fons de Vallbona

Descripció

Avenc situat en un terreny de calcàries amb intercalacions dolomítiques del Cretaci inferior, d'edat Valanginià-Barremià, té una profunditat màxima de 46m. El pou d'entrada és d'estructura campaniforme de 23m, la base forma pendent cap al SW i està coberta en la seva totalitat per materials clàstics. En l'extrem SW existeix una entrada a una sala de sostre baix amb un nivell de concrecions extraordinari i uns blocs estalagmítics que dificulten el pas. Un cop travessats aquests, s'arriba a un pou, de 6m, amb les parets recobertes per argiles. Al SW i desprès d'una nova protuberància de 2,5m s'arriba a una sala en la qual s'obre un nou pou de 8m que forma una cavitat en els seu fons de 10x15m dividida per colades estalagmítiques.

Deixa un comentari