Avenc Ramon Valls

0

Nom

Avenc Ramon Valls

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Fons de Vallbona

Descripció

Avenc situat en un terreny de calcàries amb intercalacions dolomítiques del Cretaci inferior, d'edat Valanginià-Barremià, té una profunditat màxima de 77m. Està constituït per un únic pou de 77m que va adquirint major amplitud proporcionalment a la seva profunditat. Les parets es troben pràcticament nues, exceptuant les localitzades mostres reconstructores que es desenvolupen en elles. La majoria estan afectades per un procés de descalcificació. La part inferior del pou ha entrat en coalescència amb dos fusos laterals i el fons, originalment constituït per argiles, està ocupat per blocs procedents majoritàriament de l'exterior.

Deixa un comentari