XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA C.E.L.O.

1

Nom

XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA C.E.L.O.

Autor

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ de la Torrassa, s/n Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Descripció

La base de la xemenia industrial de la fàbrica C.E.L.O. és de maó ceràmic vist, de forma prismàtica i de base quadrada, amb les quatre cares decorades amb arcuacions amb arquivoltes, està coronada per una cornisa de tres motllures escalonades. El carregament amb el fust és resolt mitjançant quatre cossos, un a cada cantonada, de forma piramidal format per maons ceràmics esglaonats. El fust és de totxo vist aplantillat de forma troncocònica i està rematat amb doble collarí entre el que hi ha un fris central decorat amb una sanefa de motius geomètrics en relleu. El collarí inferior està constituït per una motllura fina, mentre que el superior està format per doble cornisa motllura encavalcada. La construcció de les xemeneies era complicada i per això hi havia mestres d'obres especialitzats en aquesta qüestió. La funció d'aquesta era l'extracció de gasos i fums tòxics del procés de fabricació del vidre.

Deixa un comentari