Bassa del Pujol

0

Nom

Bassa del Pujol

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Camí del Pujol

Descripció

La bassa del Pujol està situada a tocar del camí que porta a la masia. És un petit toll artificial d'aigua excavat del terra i que s'omple de l'aigua de la pluja. Té un notable interès ecològic atès que és l'ecosistema de diverses espècies vegetals, especialment la boga, el plantatge d'aigua i el canyís, entre d'altres; amfibis com són el gripau d'esperons, la reineta, el gripau corredor, la granota verda, el tritó verd; com també insectes com l'escorpí d'aigua, els sabaters i els espiadimonis.

Deixa un comentari