Goigs a Sant Sebastià

0

Nom

Goigs a Sant Sebastià

Autor

Període

Siglo XVIII - 01/01/2000

Tipus

Monument

Direcció

Església de Sant Genís de Taradell

Descripció

Els goigs en honor a Sant Sebastià es canten el dia de la seva festivitat, el 20 de gener, al final de l'ofici solemne. Se'n conserven diverses versions impreses, la més antiga de l'estamper I. Valls de Vic l'any 1829. Comença així: "Martir Sant molt singular suplicám vostra assistencia: vullaunos á tots guardar de fam, guerra, y pestilencia. Vostre Pare de Narbona, vostra Mare de Milá, per Capité vos pregona la Cort de Diocleciá; volent axi premiar vostre valor y ciencia (?)".

Deixa un comentari