Riera d'en Font

0

Nom

Riera d'en Font

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Riera d'en Font

Descripció

Riera natural molt comú a la comarca del Maresme. La comarca del Maresme té una plana litoral més o menys estreta seguida d'una serralada litoral força important que és drenada per una xarxa de rieres, rials i torrents molt nombrosa. Aquest relleu fa que la majoria dels nuclis urbans es situessin d'antuvi a les planes litorals al·luvials per aprofitar el relleu suau i per disposar d'aigua i terres fèrtils, tenint cada poble una o vàries rieres molt a prop.

Deixa un comentari