Goigs de Santa Llúcia

0

Nom

Goigs de Santa Llúcia

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

La Rubiola

Descripció

Goigs de la Gloriosa Verge i màrtir Santa Llúcia, advocada pel mal de la vista que es canten a la capella de La Rubiola, el 13 de desembre, festa de Santa Llúcia i que diuen així:. Puig al Cel teniu posada / molt amada, / o Llúcia de Cristo esposa, / ohiunos Verge Gloriosa. / En poca edad vostra vida / fonch servida, / del alt Deu la omnipotència, / amostrà sa excelència, / y sense mida, / observan en sa obediència / de tantes virtuts dotada, / molt amada: & c. / A vostra mare alcansàreu, / y donàreu, / millora en sa malaltia, / puig Agatha intercedia / al qui pregaveu / que'ns alentés cada dia, / fins vostra vida acabada, / molt amada. & c. / Aborrireu las riquesas, / y promesas, / de les cosas temporals, / fugint del Mon tots los mals / y sas vilesas / amant sols las Celestials, / amb llum de Fé il'luminada, / molt amada. & c./ Sentint Pascacio que amasseu / y adorasseu / a un sol Deu Omnipotent, / manà rigurosament / prest lo negàsseu / de tot cor y enteniment, / més d'ell foreu ajudada / molt amada: & c. / Exint amb palma y vistória, / (o gran gloria) / de torpesas vostre cos, / lo Sant Esperit en Vos, / (digna memoria) / contra el Dimoni envejós, / tinguereu sempre guardada, / molt amada: & c. / Quan les paraules no bastaren / no faltaren / grans assots, y grans torments, / més de vos los sants intents, / mai se apartàren / de qui'ls preservà contents, / persó foreu degollada, / molt amada. & c. / Vostra vida tant hermosa, / y gloriosa / acabada en lo mon trist, / servireu a Jesu-Criost, / pura, y ditxosa, / Santa com may se haya vist / en lo cel sou col·locada, / molt amada: & c. / En aquesta vida trista, / de la vista, / vos tenim per protectora; / a qui favor vos implora / dauli vista, / amb llum clara y veu sonora, / guiaunos Mártir sagrada, / molt amada: & c. TORNADA Als qui us te per advocada, / molt amada, / o Llúcia de Cristo Esposa, / ohiunos Verge Gloriosa. OREMUS Exaudí nos Deus salutaris noster, ut sicur de Beatae Lluciae Virginis ? Martiris, tuae festivitate gaudemus, ita piae devotionis erudiamur affecta. Per dominum, &.

Deixa un comentari