Sot de les Moles

0

Nom

Sot de les Moles

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Carretera del Club Nàutic

Descripció

Grans blocs de pedra granítica situats en un pla envoltat d'alzines. En alguns trams la vegetació és espessa. Aquests blocs prenen formes curioses i en alguns d'ells hi ha marques que indiquen que s'hi ha extret pedra, segurament per a moles de molins. El nombre de blocs és gran fet que fa difícil dir-ne exactament el nombre però supera la desena.

Deixa un comentari