Goigs de la Mare de Déu del Roser, patrona de la parròquia de l'Ametlla de Casserres.

0

Nom

Goigs de la Mare de Déu del Roser, patrona de la parròquia de l'Ametlla de Casserres.

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

L'Ametlla de Casseres

Descripció

Goigs que es canten en lloança de la Mare de Déu del Roser a l'església de la colònia de l'Ametlla de Casserres, durant la Festa Major. La lletra diu: Vostres goigs amb gran plaer / cantarem, Verge Maria, / puix la vostra Senyoria / és la Verge del Roser. Déu planta dins de Vós, Senyora. / un Roser molt excel·lent, / quan us feu mereixedora / de concebre'l purament, / donant fe al missatger / que del Cel us trametia Déu, el Pare, que volia / fóssiu Mare del Roser. Del Sant Ventre produïda / la planta del Roser verd, / fou dels àngels circuída / i servida amb gran concert; /i resta pur i sencer / Vostre cos amb alegria. Quan florí en l'Establia / el celestial Roser. Quan els Reis devots sentiren / del Roser la gran olor, /amb l' estela ensems partiren / per adorar el Senyor, / i trobaren ser lo ver / de Balaam la profecia, Com vostre Mercè tenia / en els braços el Roser. Gran delit vos presentava / Vostre Fíll ressuscitat, / amb cinc Toses que portava / en les mans, peus i costat, / per les quals el Llucifer / qui de sants l'infern omplia. Fou robat en aquel! Dia / que florí el sant Roser. Reparada la gran erra / d' Adam per mort cruel, / transplantat fou de la terra / el Roser dalt en el cel; / i pujant amb gran poder / el partir no us entristia, Contemplant Déu com rebia / amb gran goig el sant Roser. No fou de menor estima / el goig de 1 'Esperit Sant, / quan vingué de l' alta cima / en vostre Col·legi Sant, / i regá aquell planter, /que el gran Déu s'hi elegía, Per estar en companyia / del celestial Roser. Vostre vida ja acabada, / el major deIs goigs sentís / com a Déu sou presentada /triomfant en Paradís; / i Senyora us volgué fer /del gran hort que poseía, Col·locant-vos com devia, / sota I 'ombra del Roser. Mana vostra Senyoria / als Frares Predicadors, / que de vostra Confraria / fossin instituïdors; / i així ells l'han fundada, /obeint vostre voler, Dignament intitulada / Verge i Mare del Roser. Puix mostreu vostre poder / fent miracles cada dia, /preserveu, Verge Maria, / els confrares del Roser.

Deixa un comentari