CA L'ARGEMÍ - CAL PECES

0

Nom

CA L'ARGEMÍ - CAL PECES

Autor

Ignasi Escudé /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Major, 9 Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

Gran edifici d'habitatges de planta quadrangular, situat a la cantonada entre el carrer Major i el carrer del Forn. És format per planta baixa i quatre pisos. Les façanes mostren una composició simètrica. La planta baixa té un tractament diferent de la resta de l'edifici, a tall de basament. La diferenciació és remarcada per una línia d'imposta. La façana principal té un cos de tribunes sobresortint respecte del pla de façana, que abasta els pisos segon i tercer. Les finestres del primer pis són quadrades, i al quart pis hi ha balcons d'arc de mig punt. Els paraments són revestits de pedra artificial.

Deixa un comentari