VILLA BUENOS AIRES

0

Nom

VILLA BUENOS AIRES

Autor

Josep Vives /

Joan Escala /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Sant Ramon, 4 Capellades (Anoia)

Descripció

Edifici de planta rectangular, aïllat i envoltat per un jardí. Es tracta d'una de les poques construccions noucentistes que es conserven a Capellades. Consta de planta semi soterrada, planta baixa i pis. La simetria compositiva de la façana és un dels trets característics i és marcada per la disposició de les obertures, totes en vertical presentant un mateix emmarcament en forma d'arc rebaixat. L'element més notori és el coronament esglaonat que culmina les façanes anterior i posterior. Destaquen també les baranes de ferro forjat presentant un perfil corb.

Deixa un comentari