EDIFICI DE LA FÀBRICA AEG

0

Nom

EDIFICI DE LA FÀBRICA AEG

Autor

Ignasi Escudé /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Ctra. Castellar, 225 - J. Tapioles Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

L'edifici, de grans dimensions, forma part del conjunt industrial de la Fàbrica AEG. És una construcció de planta rectangular, amb planta baixa i tres pisos. L'ordenació de les façanes segueix una composició horitzontal, amb obertures rectangulars arrenglerades longitudinalment, línia d'imposta i cornisa de coronament. Hi ha centrada una gran porta d'accés rectangular que presenta una motllura exterior d'emmarcament sobresortint de pedra artificial, material també emprat al resseguiment de les finestres del primer i segon pis, i a l'ampit de les del pis superior (disposades en nombre doble).

Deixa un comentari