Font de l'hort de la Cova

0

Nom

Font de l'hort de la Cova

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Cal Francolí (Vall de Sant Feliu)

Descripció

Es tracta d'un biot situat a una zona boscosa entre el Camp del Francolí i l'Hort del Jorba. És un petit clot natural, de poca profunditat, que acumula aigua bastant neta i sense moviment. Presenta una emanació d'aigua de manera difusa, a través dels materials margosos amb intercalacions calcàries. El seu flux és subsuperficial amb un cabal variable i intermitent.

Deixa un comentari