PERGAMÍ DE L'ANY 1600

0

Nom

PERGAMÍ DE L'ANY 1600

Autor

Període

Siglo XVI

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona

Descripció

Pergamí del segle XVII dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 425 per 625 mm, està escrit en llatí i datat el dia 8 de juliol de l'any 1600. El notari és Jaume Junyent, notari públic de Barcelona i escrivà de la Batllia General de Catalunya. Es tracta del reconeixement davant de Joan d'Icard, batlle general de Catalunya, d'una tercera part del feu del castell i la castlania de Copons, fet pel procurador de Vicenta Desvalls i Àvols, senyora de la tercera part del lloc i muller de Lluís Desvalls, donzell domiciliat a Lleida. El revers del pergamí és compta amb una petita inscripció situada a una de les cantonades superiors del document i una altra més gran situada al centre, just pel lloc de plec.

Deixa un comentari