GORG DE NAFRE

0

Nom

GORG DE NAFRE

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Obaga del Gil, 08289

Descripció

Es tracta d'un gran clot format en el llit de la Riera Gran, on l'aigua s'entolla i alenteix el seu curs. L'aigua cau per una cascada d'uns cinc metres d'alçada aproximada, que salva el desnivell existent del substrat geològic del riu. En determinades èpoques de l'any, l'aigua cau en dos o tres cascades diferents. El toll presenta una planta més o menys circular d'entre 15 i 18 metres de diàmetre i sempre està ple d'aigua. La zona es caracteritza per una abundant vegetació de ribera que ombreja el gorg. S'hi arriba pel camí de la font de la Vila i compta amb una bassa excavada a la roca natural i situada a escassos metres a llevant d'aquest.

Deixa un comentari