Fàbrica Ca l'Isidro

0

Nom

Fàbrica Ca l'Isidro

FÀBRICA ISIDRE COMAS

Autor

Bonaventura Bassegoda i Amigó /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Sant Jaume, 60 - Aníbal - Molí - Menendez Pelayo - Princesa - Fontanella Granollers (Vallès Oriental)

Descripció

Edifici industrial de planta i pis cobert a dues vessants, en un espai quadrangular, amb dues façanes: una al carrer St. Jaume, l'altre a l'interior. La façana exterior està composta per una successió lineal de finestres que, al plànol original, són obertures el·líptiques, però que ara presenten el mar pla. La porta d'accés està rematada per un gran frontó d'estil clàssic.

Deixa un comentari