VERNEDA DE CAN GILI / ALBAREDA DE CAN GILI

0

Nom

VERNEDA DE CAN GILI / ALBAREDA DE CAN GILI

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Carrer de Sant Ferran s/n (antic camí de Lliçà d'Amunt), 08400-GRANOLLERS , 08400-GRANOLLERS

Descripció

Al costat de la carretera que baixa des de l'autovia de l'Ametlla es troba aquesta petita comunitat vegetal línia. Està formada per dues grans comunitats arbòries i altres exemplars d'interès que es descriuen a continuació: 1, ALBAREDA: ESPÈCIE: Populus alba, conjunt albareda /NOM CATALÀ: Alba/MIDES (en metres): VOLT DE CANÓ (a 1,30 m): 1,95; 1,85; 1,72 (tres exemplars diferents)/VALOR (?): 12187,08-; 11377,88-; 10078,25. Es tracta d'un conjunt d'unes 50 albes, acompanyades d'alguns pollancres i plàtans. Avui encerclada per la trama urbana, aquesta albareda al costat de la Font de Can Gili i el camí de Lliçà es coneix popularment com verneda de can Gili.// 2, ALZINA. Es tracta d'un interessant i bell exemplar d'alzina, arbre mediterrani per excel·lència, ben conformat, amb una magnífica capçada arrodonida, densa i ombrívola que es troba arran de carretera , i del que a continuació es ressenya la seva fitxa tècnica: ESPÈCIE: Quercus ilex ilex/NOM CATALÀ: Alzina/MIDES (en metres): ALÇÀRIA: 10; VOLT DE CANÓ (a 1,30 m): 1,36; CAPÇADA: 12,34; VALOR (?): 75130,98.-//3, POLLANCREDA: ESPÈCIE: Populus nigra Conjunt de pollancres/NOM CATALÀ: Pollancre/MIDES (en metres): ALÇÀRIA: 1: 22,3 2: 22,6 3 :19,11; VOLT DE CANÓ (a 1,30 m): 1: 2,81; 2: 2,4; 3: 2,67; CAPÇADA: 1: 17,10; 2: 14,80;3: 13,90/ VALOR (?): 1: 15987,78; 2: 14559,78; 3: 15535,58; Es tracta d'un conjunt de pollancres que formen part de l'albareda de can Gili, hi ha tres grans exemplars.

Deixa un comentari