Museu Comarcal de la Garrotxa

0

Nom

Museu Comarcal de la Garrotxa

HOSPICI D'OLOT

Autor

Període

Siglo XVII

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Exteriorment és un gran bloc paral.lepipèdic de tres pisos, amb els murs de paredat sense arrebossar. Els angles de l'edifici són de carreus així com els emmarcaments de les finestres que s'obren tot al llarg de les façanes als tres nivells

Deixa un comentari