FONS DOCUMENTAL DE BAGÀ A L'ARXIU DUCAL D'HÍJAR

0

Nom

FONS DOCUMENTAL DE BAGÀ A L'ARXIU DUCAL D'HÍJAR

Autor

Període

Siglo XIV

Tipus

Monument

Direcció

Archivo Histórico Provincial. C/ Diego Dormer, 6-8. 50001 ZARAGOZA

Descripció

Es tracta de documentació dels Pinós guardada en un volum amb cronologia des del segle XIII, els arbres genealògics dels segles XVII i XVIII, alguns documents del segle XV i manuscrits relacionats amb la genealogia dels Pinós en els que apareixen referències al miracle de Sant Esteve (1646). Entre els documents destaquen: plet sobre les propietats de Francisca Pinós a Bagà; còpia del 1553 de privilegis dels Pinós del 1425; censal del 1498; escriptures i capitulacions matrimonials de Bernardo Galceràn de Pinós del 1413; testament del mateix de 1418; concòrdia del 1425; censal de les rendes de Bagà del 1425; capítols matrimonials de Sibila filla de Galceràn de Pinós del 1294 (pergamí); taules genealògiques de 1651; gravats d'escut i monedes de Bagà del 1651.

Deixa un comentari