ERMITA DE SANT JOAN DE COLINOS VELL

0

Nom

ERMITA DE SANT JOAN DE COLINOS VELL

Autor

Període

Siglo IX - 01/01/1000

Tipus

Monument

Direcció

Descripció

Les restes d'aquesta ermita es troben sobre un petit serradet, pròxim a un torrent. És de planta rectangular amb absis semicircular a llevant. La porta s'obre al mur de ponent i és d'arc lleugerament rebaixat, construït amb tosques dovellles de pedra pissarrosa sense retocar que deixen al centre de l'arc un espai ocupat per una clau de forma triangular. Els murs tenen una gruixària considerable (90cm) i són constituïts per tres o quatre alineacions de pedra pissarrosa local, sense morter. Els angles estan formats per grans carreus de pedra, també pissarrosa. Aquest murs es conserven fins a nivell de la coberta, sense que s'observi en cap indret l'arrencament d'una volta, ja que possiblement l'edifici era cobert per una encavallada de fusta. El parament de l'absis és totalment llis, sense que s'observi cap element decoratiu o finestra.

Deixa un comentari