CASA SERRABOU

0

Nom

CASA SERRABOU

Autor

J.A. Torner /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Nou, 34 Vic (Osona)

Descripció

Edifici civil. Casa entre mitgera que consta de PB i dos pisos. Té dues façanes, una al C/Nou i l'altra al C/Sant Sebastià. La primera presenta un gros portal d'arc de mig punt, de pedra, format per dovelles, marcant l'imposta de l'arc i amb un trencaaigües que fa d'ampit a la finestra del primer pis; al centre hi ha un escut nobiliari esculturat damunt la pedra. El 1er. p. és més alt que el segon per be que les estructures són simètriques. L'altra façana és de poc interès ja que la principal és la del C/Nou com podem veure pel medalló, sostingut per angles barrocs i els marcs de les obertures, tots de pedra picada.

Deixa un comentari