Ball Pla

0

Nom

Ball Pla

Autor

Període

Siglo XVIII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Casc antic

Descripció

Els homes seleccionaven la parella per ballar tot oferint un cistellet de flors amb un petit tortell o coca rodona al mig. El ballador fa un quart de volta a dreta i esquerra dirigint-se a la balladora i aquesta respon amb els mateixos moviments, però menys marcats, acceptant la cortesia del ballador. A continuació fan una volta sencera per sota els arcs que formen els braços. D'això se'n diu fer rístol. A continuació amb un moviment més mogut s'ajuntaven totes les parelles per fer la ruda o rodona. Els primers en obrir el ball eren les autoritats, els prohoms de les confraries o els administradors. A la tarda es feia la subhasta, a fi que ballés el públic. "L'encantador", nom que se li posava a uns dels organitzadors de la festa, amb el braç enlairat i sostenint una coca amb un mocador anava donant voltes per la plaça cridava: ""Deu rals, catorze rals, catorze i mig ... a la una, a les dues, ...." . El que guanyava el ball començava a ballar i tot seguit per les altres persones del públic. A mig ball, es feia "cama", els balladors paraven una estona per fer recompte de la col·lecta i repartir-se-la. L'import del ball subhastat quedava a favor de les confraries organitzadores de la festa.

Deixa un comentari