Casa Notari Güell, Casa Plans

0

Nom

Casa Notari Güell, Casa Plans

CASA MANAU

Autor

Josep Renom i Costa /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Sant Pau, 34 Sabadell - Eixample central (Vallès Occidental)

Descripció

Casal de doble cos, entre mitgeres, constituït per planta baixa, pis, golfes i un ampli pati posterior. La façana principal dóna al carrer Sant Pau i té una composició lleugerament asimètrica, amb esgrafiats de motius florals a les llindes dels balcons. A les golfes hi ha tres balcons d'ampits geminats i a la planta baixa el típic cancell amb un arc trilobat. La porta d'accés presenta sengles obertures d'arc rodó amb reixes a cada banda. Al primer pis les obertures corresponen a balcons. L'obertura de l'esquerra té un balcó mentre que les dues obertures del costat dret tenen sortida al mateix balcó. A la planta baixa val destacar certs elements modernistes com els arrimadors ceràmics, alguns paviments hidràulics o les finestres parabòliques de la façana posterior. La coberta del conjunt és a dues aigües.

Deixa un comentari