Celler del sindicat Vitivinícola

0

Nom

Celler del sindicat Vitivinícola

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA

Autor

César Martinell Brunet /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Balmes - c/ Sant Medir Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Descripció

L'edifici construït per Cèrsar Martinell consta d'una gran nau rectangular, per a tines i sala d'elaboració, i d'un cos porticat, adossat a un costat de la façana principal, sense mur divisori, on es van instal·lar cups subterranis, tremuges i el moll de recepció. Per cobrir l'edifici es van usar les voltes de maó de pla, en forma de closca d'ou de tres gruixos dee rajola i disposades a nivells diferents per deixar obertures entre elles. Aquestes voltes es van arrebossar amb ciment pòrtland, com les de Gandesa. Aquestes voltes també es van usar com a plataformes de suport de les tines de superfície, distribuïdes en dues rengleres a cada costat de la nau. La coberta va recolzar sobre grans arcs parabòlics amb els carcanyols alleugerits per pilarets que cobrien les voltes més baixes.

Deixa un comentari