CASA BOGONYÀ - JOSEP BOGUÑÀ

0

Nom

CASA BOGONYÀ - JOSEP BOGUÑÀ

Autor

Lluís Muncunill /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

Raval de Montserrat, 33 Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

Edifici cantoner amb una mitgera i tres façanes que donen dues al carrer i una tercera al jardí. Té l'accés pel carrer de la Unió. Està format per planta baixa i pis. La façana principal mostra una disposició simètrica presentant tres obertures per planta en forma d'arc rebaixat i cantells roms, característica que es repeteix en l'arquitectura de Muncunill, de la última etapa modernista. L'element més destacat és la cornisa, formada per una sèrie de gablets que es corresponen amb cada línia de finestra (en sentit ascendent) d'ambdós façanes al carrer. Aquests gablets prenen la forma d'arc peraltat i timpans amb relleus de motius florals. L'obra és de maó i estucat.

Deixa un comentari