CAN FALGUERA

0

Nom

CAN FALGUERA

Autor

Període

Siglo XIV

Tipus

Monument

Direcció

A 50 m del Km 24 de la ctra. BP-1503 de Terrassa a Rubí Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

Masia de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i graner. La coberta és a dues vessants i hi ha una torre de defensa incorporada, d'una planta més d'alçada i amb coberta a quatre vessants. La façana de ponent és de composició irregular, conté un portal en arc de mig punt, adovellat, finestres amb brancals i llindes de pedra, i obertura superior en forma de galeria. La façana principal, d'accés a llevant, paral·lela al carener, és de composició irregular i conté un portal d'arc de mig punt adovellat. A la façana de la torre apareixen dues finestres filigranades. Tota aquesta façana s'obre damunt d'una era o mirador. La façana presenta estuc de color blanc i està acabada amb una cornisa de rajola tortugada ceràmica.

Deixa un comentari