CAN RIBES

0

Nom

CAN RIBES

Autor

Període

Siglo XV

Tipus

Monument

Direcció

Can Ribes Cardedeu - Torrent del Fou (Vallès Oriental)

Descripció

Masia situada a la vora de l'autopista A-7 que va de Barcelona a la Jonquera, en el vessant sud d'un turó prop de la confluència de la riera de Vallformés amb el riu Mogent. Conjunt d'edificis de planta de forma irregular que defineixen, per la cara de migdia i de ponent una L. Cos de l'edificació més antiga orientat a migdia, amb tres crugies perpendiculars a la façana principal i compost de planta baixa, planta pis i golfes a les crugies central i de ponent, i de planta baixa i pis a la de llevant. Possiblement la masia original era de planta basilical, de tres crugies perpendiculars a la façana principal, amb coberta a vessant única en les crugies laterals, i de coberta a dues vessants, de carener paral·lel a la façana principal, a la crugia central. A la planta primera hi ha tres finestres d'arc conopial amb traceria ornamentada, amb llindes, brancals i ampits de pedra granítica i impostes amb dues rosetes en relleu. En posteriors ampliacions es deuria afegir una planta golfa a la crugia de ponent, mantenint-se la coberta a una vessant a la crugia de llevant, que era la que tenia la torre, d'origen defensiu. De la cantonada de llevant, a l'alçada de la planta pis, hi sobresurt una torre de planta poligonal coronada amb merlets, construïda amb carreus de pedra granítica.Al cos de l'edificació més antiga hi ha adossat un cos que conforma l'L, compost de planta baixa, planta pis i golfes, amb un cos més baix de planta baixa adossat a l'ala de ponent. Al cantó de llevant seguint l'alineació de la façana de migdia del cos de l'edificació més antiga, s'aixeca un edifici-nau de planta rectangular. Acaba de tancar el recinte, pel cantó de llevant, un cobert de planta baixa amb coberta a una vessant. Entre aquest edifici i l'edificació-nau s'accedeix al barri a través d'un reixat. sobresurt una xemeneia gran amb fumeral i de secció rectangular.

Deixa un comentari