CAN VILANOVA

0

Nom

CAN VILANOVA

Autor

Període

Siglo XIV

Tipus

Monument

Direcció

c/ de la Vilanova, 31 Garriga, la (Vallès Oriental)

Descripció

Masia aïllada amb un pati al davant de reduïdes dimensions. El conjunt està integrat per un cos central, el cos principal i per un cos lateral. El cos central és de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis. Les façanes són de pedra i estan recobertes amb arrebossat de ciment. La coberta és a dues vessants. El portal d'entrada és de pedra i d'arc de mig punt adovellat. Damunt d'aquest hi ha una finestra conopial. La resta d'obertures són quadrades amb marc de pedra.

Deixa un comentari