CONJUNT DE DUES CASES AL CARRER BARCELONA, 50-52

0

Nom

CONJUNT DE DUES CASES AL CARRER BARCELONA, 50-52

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

c/ Barcelona, 50-52 Granollers (Vallès Oriental)

Descripció

Cases entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. Façana plana de composició segons un eix. Originàriament revestida amb un esgrafiat de rombes, en una reforma recent, ha estat repicat l'arrebossat i deixat vist el paredat.

Deixa un comentari