L'HOSPITAL

0

Nom

L'HOSPITAL

Autor

Període

Siglo XV

Tipus

Monument

Direcció

C. Hospital Horta de Sant Joan (Terra Alta)

Descripció

Construcció de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos. És coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i amb mènsules de suport de pedra. Consta de tres crugies transversals amb jàssera i murs a base de carreus ben escairats de pedra. És un edifici molt massís amb poques obertures, no totes originals. La porta d'entrada del C. Doctor Ferran té un arc apuntat singular, mentre que la del C. Hospital és d'arc de mig punt, recuperat durant la rehabilitació de l'immoble i adequació com a centre cultural.

Deixa un comentari