CA L'ESMANDIA

0

Nom

CA L'ESMANDIA

Autor

Període

Siglo XIV

Siglo XVIII / -

Tipus

Monument

Direcció

Camí de Sant Hilari Cardedeu (Vallès Oriental)

Descripció

Masia de grans proporcions, formada per diferents cossos afegits. Orientat a llevant hi ha el cos central, que és el més antic i consta de planta baixa, pis i golfa i està cobert amb teula àrab a doble vessant i amb carener paral·lel a la façana. Orientada a llevant podem veure-hi la façana principal que és de composició simètrica amb buits ordenats segons tres eixos. A l'eix central s'obre el portal d'entrada, d'arc de mig punt adovellat, i damunt aquest un petit espirall emmarcat per carreus. Les finestres del primer pis estan emmarcades per carreus de pedra granítica i són d'arc conopial. La central amb arc trebolat i recolzat damunt mènsules decorades amb rosasses , és l'unica que és antiga ja que les altres dues són més recents. La resta de finestres són de llinda plana i també estan emmarcades per carreus. A la banda de migdia d'aquest cos principal, s'hi va afegir un altre de planta baixa, pis i golfa amb coberta de teula àrab a una vessant. Finalment, a la banda nord, hi ha dos cossos més de diferent alçada i amb cobertes amb distinta orientació.

Deixa un comentari