CAL LLAVERIES

0

Nom

CAL LLAVERIES

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

Carrer del Castell, 18. Castellet i la Gornal - Castellet (Alt Penedès)

Descripció

Edifici situat al nucli de Castellet del municipi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Es tracta d'un edifici entre mitgeres en un carrer que fa pendent. Està format per diferents cossos allargats adossats longitudinalment i de diferent alçària. El volum principal té una planta irregular trapezoidal amb planta baixa i un pis i coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal i ràfec de rajols. El mur és de maçoneria de pedra irregular amb els angles de pedres cantoneres més escairades. La façana principal queda interrompuda per la superposició d'un altre cos rectangular allargat que té una porta cotxera. En aquesta façana principal s'observa el portal d'entrada d'arc de mig punt adovellat i brancals de pedra escairada al qual s'accedeix a través de dos graons de lloses de pedra. Al pis superior d'aquest cos destaca una finestra amb doble arc de mig punt i impostes motllurades a la façana principal i una de trífora a la lateral. Entre aquestes dues finestres hi ha altres dues obertures més petites rectangulars, totes elles, les del pis superior, amb brancals de pedra escairada i replanell motllurat. A la planta baixa hi ha dos finestrals d'arc pla amb llinda amb el perfil inferior apuntat i brancals de carreus. Al cos allargat adossat a la façana principal, en canvi, les obertures tenen llinda de pedra i brancals de maó.

Deixa un comentari