ARCS "ROMÀNICS" DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ

0

Nom

ARCS "ROMÀNICS" DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ

Autor

Període

Tipus

Monument

Direcció

c/ Angel Guimeà, 8, 10 , 12, 14 Vilaplana (Baix Camp)

Descripció

Arcs de mig punt, tot i que ja comencen a tenir una forma apuntada. Estan fets de pedra calcària ben tallada.

Deixa un comentari