CASA MITJAVILA

0

Nom

CASA MITJAVILA

Autor

Lluís Pujolar /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ Olot, 15 - c/ Indústria Ripoll (Ripollès)

Descripció

La casa està formada per planta baixa i tres pisos. A la façana que dóna a la carretera hi ha tres obertures: un portal, la porta d'accés a l'interior i una finestra. En el primer i el segon pis hi ha quatre obertures, i en el tercer n'hi ha dues; totes de disseny recte però a l'interior d'un arc. Una motllura horitzontal separa cada pis. Al costat de les obertures hi ha unes pilastres de caire neoclàssic. La façana té dos nivells de coronament, un de central de més alçada que els laterals; el pla de la façana està coronat per formes ondulades. La façana lateral que dóna al carrer de la Indústria, presenta obertures de diverses mides. La façana posterior no presenta cap element estructural destacable. Les baranes dels balcons tenen els mateixos motius.

Deixa un comentari