TORRE DEL MAS SUREDA - CAL TUPÍ I EDIFICACIÓ ANNEXA

0

Nom

TORRE DEL MAS SUREDA - CAL TUPÍ I EDIFICACIÓ ANNEXA

Autor

Període

Siglo XV - 01/01/1600

Tipus

Monument

Direcció

A 300 m al SE del mas Petit d'en Caixa Palafrugell - ERMEDÀS (Baix Empordà)

Descripció

La torre es troba integrada al mas Sureda, a la banda nord-est de la casa. El mas Sureda és situat a uns 300 metres al sud-est del mas Petit d'en Caixa. Es tracta d'un element de paredat, de base cilíndrica, unit a la masia a través d'un cos d'edifici nou. La torre té merlets esglaonats amb espitlleres rectangulars. A la banda de migdia hi ha restes de l'antic matacà: l'obertura del mur i les mènsules de suport de la part baixa. Es conserven diverses espitlleres quadrades al cos de la torre, així com altres obertures de tipologia diversa, distribuïdes irregularment pel parament i especialment per la part sud-est.

Deixa un comentari