Fàbrica del gas

0

Nom

Fàbrica del gas

PROPAGADORA DEL GAS

Autor

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

c/ Joan XXIII, 2-8 Premià de Mar (Maresme)

Descripció

L'empresa de Gas, actualment en desús, ocupa els terrenys de la banda de ponent de la Vila, molt a prop de l'estació del ferrocarril. Al recinte, molt abandonat, no hi resta pràcticament cap instal·lació. La tanca que dóna al carrer de Joan XXIII és el més interessant del que queda de la construcció original. Tal com indica la reixa d'accés, fou feta el 1888. Tota la tanca és d'obra vista i hi té adossades dues naus amb llurs façanes a l'exterior, amb un rosetó cada una, de treball molt interessant. El conjunt segueix el mateix estil que altres edificacions coetànies i destacades del poble, com per exemple La Salle, la fàbrica Puiggrós o l'escola Sant Francesc d'Assís, totes elles amb un tractament gairebé virtuós de l'obra vista.

Deixa un comentari